Game Bài - Work in Progress

27 Feb 2015

Update 1: Thử background pattern, đặt icon vào

image01

Update 2: Chỉnh lại background pattern nhìn cho đỡ nổi quá và trông elegant hơn

image02

Update 3: Làm lại 52 lá bài lần 2

image03

Update 4: Thiết kế thử biểu tượng cho game poker và vứt vào giữa

image04

Update 5: Thay màu nên thành tím nhìn cho lịch lãm, đỡ chói và đỡ bị lẫn với 1 số thứ màu đỏ sắp tới định thêm vào

image05

Update 6: Chỉnh sửa lại mấy biểu tượng ở menu 1 tí, sắp xếp ngay ngắn lại

image06

Update 7: Làm lại quân bài lần 3, thêm hình người cho các quân J-Q-K

image07

Update 8: Refine lại main screen, thêm các button khác

image08

Update 9: Làm login screen

image09

Update 10: Table is ready

image10

Update 11: Chuẩn bị làm Ingame screen

image11

Update 12: Done ingame screen (demo 1) well, that escalated quickly!

image12

Comments

    Do you want to comment as Anonymous or Sign in with Google?