Youtube Dark Theme

Làm một cái giao diện tối cho Youtube để sử dụng với mục đích cá nhân. Viết linh tinh vì chủ yếu muốn có để dùng nhanh. Ai muốn thử có thể cài tại đây.

Youtube Dark