Update Blog lên Version 3.0

18 Jan 2016

Nhân dịp đầu năm mới làm một quả update lớn đưa blog lên version 3.0. Thực ra đây cũng chỉ là số phiên bản kể từ khi sử dụng domain này thôi chứ nếu tính cả những domain trước kia sử dụng thì không biết lên tới phiên bản thứ mấy chục rồi!

Lần update này nhìn ngoài giao diện thấy không nhiều khác biệt vì chủ yếu là những thay đổi về cấu trúc bên trong. PureCSS được đưa vào sử dụng làm xương sống chính cho toàn bộ CSS thay vì tự code hoàn toàn như trước. Đây là minimal framework khá là tuyệt vời đến từ Yahoo, hỗ trợ responsive rất tốt.

Ngoài ra cũng bỏ khá nhiều thứ không cần thiết trong code giúp blog nhẹ đi nhiều, mỗi lần push sẽ nhanh hơn. Thêm featured image cho header của bài viết, thay đổi typo giúp blog sáng sủa dễ đọc hơn và hỗ trợ tốt hơn trên các thiết bị di động.

Comments

    Do you want to comment as Anonymous or Sign in with Google?