Our Wedding Invitation

16 Dec 2015

Sau bao nhiêu khó khăn và vất vả cuối cùng thì thiệp cưới cũng về đến tay. Bao công sức chỉnh sửa, thay đổi bao kiểu thiết kế, bao lần chạy đi chạy lại vì in ấn, dù sản phẩm cuối cùng có thể còn nhiều sai sót và chưa đạt đủ độ 100% vừa ý thì ít nhất cũng đã có cái để khoe.

Anh1

Anh2

Anh3

Anh4

Anh5

Anh6

Anh7

Anh8

Anh9

Comments

    Do you want to comment as Anonymous or Sign in with Google?